Zamówienia publiczne


Do 30.000 euro

„Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaż i dystrybucja) do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku w latach 2020-2022″

Termin składania ofert do 30.10.2020 r. do godz. 15:00 Składanie oferty do sekretariatu szkoły.

Powyżej 30.000 euro

Skip to content