O naszej „Szkole Marzeń”


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 istnieje od 1992 roku.

1–go września 1992 roku w budynku przy ul. Kossobudzkiego 12 otworzyły się drzwi dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W kronice szkolnej z dnia 1.09.1992r. czytamy:

“…po latach czekania, szukania, dobijania się do różnych drzwi i serc „Mamy ją”. Jest duża, widna, parterowa, cudownie położona w centrum miasta, a równocześnie z dala od wielkomiejskiego zgiełku. No, może nie wszystko na razie przypomina Szkołę naszych marzeń ale będzie nią…”

Reforma systemu oświaty z 1999 roku – reforma struktury szkolnictwa realizowana w Polsce od 1 września 1999, doprowadziła do przekształcenia placówki na: 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Tak powstał Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 oraz Gimnazjum nr 9.

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

We wrześniu 2001 roku po raz pierwszy w szkole i w Płocku powstaje klasa specjalna dla uczniów z autyzmem.

Od 2002 roku w szkole rozpoczyna działalność grupa teatralna „Bajkoludy”. Młodych aktorów można przez kilka lat podziwiać w bajkach muzycznych.

Od 2011 roku grupa zmienia się w prawdziwy teatr pod nową nazwą „OdNova”. Młodzi aktorzy zaczynają grać poważniejsze spektakle teatralne i zdobywają coraz więcej nagród.

W 2006 roku przy Szkole Podstawowej nr 24 w Płocku powstają Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Powstałe zespoły obejmują kompleksowo swoimi działaniami profilaktycznymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i medycznymi, małe dziecko, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Mijają kolejne lata. Przybywa uczniów, w szkole zaczyna brakować miejsca. Parterowy budynek z karton gipsu pęka w szwach, nadgryziony zębem czasu zaczyna się sypać.

W 2015 roku powstaje obecna siedziba placówki przy ul. Słonecznej 65. Budynek jest duży, nowoczesny, dobrze wyposażony. W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

1 września 2017 roku, reforma struktury szkolnictwa, przekształciła powrotnie Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 w Szkołę Podstawową Specjalną nr 24.

Od 1 września 2019 roku w szkole powstaje pierwszy oddział przedszkolny – Specjalny Roczny Obowiązkowy Oddział Przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 24 W PŁOCKU

Jesteśmy placówką przystosowaną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy zapewniają niezbędną pomoc i wsparcie każdemu uczniowi, a metody i formy pracy dostosowują do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Pracę z uczniem niepełnosprawnym wykonują specjaliści: 
 
Oligofrenopedagog – terapeuta świadomie i systemowo oddziałuje na wszystkie sfery poznawcze w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń. Kreatywnie dostosowuje zadania do indywidualnego rozwoju funkcji psychofizycznych każdego dziecka. 
Logopeda, neurologopeda – kształtuje umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
Psycholog – służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Fizjoterapeuta – dba o zdrowie i kondycję fizyczną, wspiera rozwój psychomotoryczny.
Surdopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami słuchu, wspiera proces wychowania słuchowego dziecka.
Tyflopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami wzroku.
 
zdjęcie budynku od frontu od strony ulicy Słonecznej

Zdjęcie sali gimnastycznej szkoły

Zdjęcie boiska zewnętrznego

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o kształceniu specjalnym z publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.Nabór do klas trwa przez cały rok.
Zapewniamy:- edukację uczniów niepełnosprawnych dostosowaną do ich możliwości,- fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją oraz wrażliwych na potrzeby dzieci,- przywóz i odwóz dziecka do szkoły i domu przystosowanymi busami,- budynek w pełni przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo,- zajęcia rewalidacyjne (w tym rehabilitacja, logopedia, integracja sensoryczna, terapia ręki, TUS, trening słuchowy metodą Tomatisa, Biofeedback, terapię psychologiczną i pedagogiczną)- odpowiednio wyposażone wszystkie sale- dostęp do internetu i tablic multimedialnych- opiekę w szkolnej świetlicy- stypendia,- obiady,- pomoc pielęgniarską,- pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Szkoła posiada:

– 24 sale lekcyjne,
– salę komputerową,
– salę doświadczania świata,
– sale rehabilitacyjne,
– salę integracji sensorycznej,
– halę sportową,
– siłownię
– salę mieszkalną,
– sale do zajęć logopedycznych,
– salę do zajęć biofeedback,
– salę do zajęć Tomatisa,
– duże ogrodzone boisko szkolne,
– patio,
– świetlicę szkolną
– duże i bezpieczne korytarze

Naszym powodem do dumy jest grupa teatralna „OdNova” działa w naszej szkole od 16 lat. Wcześniej przez kilka lat działała pod nazwą „Bajkoludy”. Wielokrotnie wystawiała przygotowane spektakle, bajki muzyczne na Przeglądach Osób Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia” w Warszawie, zdobywając wyróżnienia, na deskach Teatru Rampa, w Teatrze na Woli, w warszawskich Łazienkach. Największym sukcesem młodych aktorów było zdobycie w 2010 r., 2015 i w 2018 r. statuetki na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  • 2010 r. I miejsce – Nagroda Główna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.• 2015 r. I miejsce Nagroda Główna Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej,• 2018 r. I miejsce Wyróżnienie Specjalne Premiera Rządu RP p. Mateusza Morawieckiego wraz ze statuetką na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.W 2011 r. została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Płocka za szczególne osiągnięcia artystyczne podczas Dni Historii Płocka. Od 2012 r. co dwa lata, czyli czterokrotnie młodzi aktorzy występowali podczas Międzynarodowych Biennale „Terapia i teatr” w Łodzi prezentując przygotowane sztuki teatralne, występując obok teatrów z Belgii, Rosji, Austrii, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Czech itd. W 2019 r. na Osparze aktorzy zdobyli drugie miejsce – wyróżnienie specjalne Nagrodę Marszałka Sejmu Ewy Witek wraz z listem gratulacyjnym, prezentując pantomimę pt: „Niewidzialni”. 

Skip to content