WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


WWRD – Nabór trwa przez cały rok

Od września 2007 roku integralną częścią szkoły są Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, jest to wielospecjalistyczna pomoc dziecku i jego rodzinie. Pierwsze lata życia dziecka mają szczególne znaczenie dla jego rozwoju, dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wykorzystany. Dlatego nasza szkoła oferuje bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla wszystkich dzieci, które mają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. W ramach WWRD przysługują dwie terapie w ciągu roku
Zapewniamy:
– terapię logopedyczną
– rehabilitację
– terapię pedagogiczną
– terapię integracji sensorycznej
– terapię ręki
– biofeedback
– trening słuchowy Tomatisa
– pomoc psychologiczną

Skip to content