Razem przez świat


Dzieci z przedszkola z grupy 0A oraz uczniowie klasy 2c, 2e i 3a biorą udział w projekcie „Razem przez świat”, który jest podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę (grupę), szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy.

Głównym założeniem projektu „Razem przez świat” jest budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w poznawaniu świata i jego kultury. W projekcie duży nacisk kładzie się również na odnajdywanie, poprzez poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej i europejskiej, swojego miejsca w świecie.

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.


Skip to content