STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRZEDSZKOLE


Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zorganizowała pierwszy oddział zerówki, w przyszłości planujemy powiększyć nasze grupy.

Nabór do oddziałów zerowych trwa przez cały rok.