Mózgowe Porażenie Dziecięce


Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD) obchodzony jest od 2012 roku z inicjatywy australijskiej organizacji non-profit Cerebral Palsy i amerykańskiej organizacji United Cerebral Palsy. Obchody Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat tej choroby oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienne problemy osób z MPD. Z okazji tego dnia zarówno uczniowie jak i nauczyciele i inni pracownicy ubrali się dziś na zielono lub mieli przy sobie jakiś zielony akcent. więcej


Skip to content