STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WWRD - Nabór trwa przez cały rok

 

Od września 2007 roku integralną częścią szkoły są Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, jest to wielospecjalistyczna pomoc dziecku i jego rodzinie. Pierwsze lata życia dziecka mają szczególne znaczenie dla jego rozwoju, dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wykorzystany. Dlatego nasza szkoła oferuje bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla wszystkich dzieci, które mają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. W ramach WWRD przysługują dwie terapie w ciągu roku
Zapewniamy:
- terapię logopedyczną
- rehabilitację
- terapię pedagogiczną
- terapię integracji sensorycznej
- terapię ręki
- biofeedback
- trening słuchowy Tomatisa
- pomoc psychologiczną