STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 24 W PŁOCKU

 

Jesteśmy placówką przystosowaną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy zapewniają niezbędną pomoc i wsparcie każdemu uczniowi, a metody i formy pracy dostosowują do indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Pracę z uczniem niepełnosprawnym wykonują specjaliści: 

• Oligofrenopedagog – terapeuta świadomie i systemowo oddziałuje na wszystkie sfery poznawcze w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń. Kreatywnie dostosowuje zadania do indywidualnego rozwoju funkcji psychofizycznych każdego dziecka. 

• Logopeda, neurologopeda – kształtuje umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

• Psycholog – służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

• Fizjoterapeuta – dba o zdrowie i kondycję fizyczną, wspiera rozwój psychomotoryczny.

• Surdopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami słuchu, wspiera proces wychowania słuchowego dziecka.

• Tyflopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami wzroku.

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o kształceniu specjalnym z publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Nabór do klas trwa przez cały rok.

Zapewniamy:
- edukację uczniów niepełnosprawnych dostosowaną do ich możliwości,
- fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją oraz wrażliwych na potrzeby dzieci,
- przywóz i odwóz dziecka do szkoły i domu przystosowanymi busami,
- budynek w pełni przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo,
- zajęcia rewalidacyjne (w tym rehabilitacja, logopedia, integracja sensoryczna, terapia ręki, TUS, trening słuchowy metodą Tomatisa, Biofeedback, terapię psychologiczną i pedagogiczną)
- odpowiednio wyposażone wszystkie sale
- dostęp do internetu i tablic multimedialnych
- opiekę w szkolnej świetlicy
- stypendia,
- obiady,
- pomoc pielęgniarską,
- pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

Szkoła posiada:
- 24 sale lekcyjne,
- salę komputerową,
- salę doświadczania świata,
- sale rehabilitacyjne,
- salę integracji sensorycznej,
- halę sportową,
- siłownię
- salę mieszkalną,
- sale do zajęć logopedycznych,
- salę do zajęć biofeedback,
- salę do zajęć Tomatisa,
- duże ogrodzone boisko szkolne,
- patio,
- świetlicę szkolną
- duże i bezpieczne korytarzeNaszym powodem do dumy jest grupa teatralna „OdNova” działa w naszej szkole od 16 lat. Wcześniej przez kilka lat działała pod nazwą „Bajkoludy”. Wielokrotnie wystawiała przygotowane spektakle, bajki muzyczne na Przeglądach Osób Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia” w Warszawie, zdobywając wyróżnienia, na deskach Teatru Rampa, w Teatrze na Woli, w warszawskich Łazienkach. Największym sukcesem młodych aktorów było zdobycie w 2010 r., 2015 i w 2018 r. statuetki na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  
• 2010 r. I miejsce - Nagroda Główna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
• 2015 r. I miejsce Nagroda Główna Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej,
• 2018 r. I miejsce Wyróżnienie Specjalne Premiera Rządu RP p. Mateusza Morawieckiego wraz ze statuetką na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
W 2011 r. została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Płocka za szczególne osiągnięcia artystyczne podczas Dni Historii Płocka. Od 2012 r. co dwa lata, czyli czterokrotnie młodzi aktorzy występowali podczas Międzynarodowych Biennale „Terapia i teatr” w Łodzi prezentując przygotowane sztuki teatralne, występując obok teatrów z Belgii, Rosji, Austrii, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Czech itd. W 2019 r. na Osparze aktorzy zdobyli drugie miejsce – wyróżnienie specjalne Nagrodę Marszałka Sejmu Ewy Witek wraz z listem gratulacyjnym, prezentując pantomimę pt: „Niewidzialni”.