Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

Metody

Pracę z uczniem niepełnosprawnym wspierają specjaliści:

 • Oligofrenopedagog – terapeuta świadomie i systemowo oddziaływuje na wszystkie sfery poznawcze w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń. Kreatywnie dostosowuje zadania do indywidualnego rozwoju funkcji psychofizycznych każdego dziecka.
 • Logopeda, neurologopeda – kształtuje umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Psycholog – służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 • Rehabilitant – dba o zdrowie i kondycję fizyczną, wspiera rozwój psychomotoryczny.
 • Surdopedagog –
 • Tyflopedagog –

Wspieramy rozwój i edukację dzieci nowoczesnymi metodami:

 • Integracji Sensorycznej,
 • A.A.Tomatisa,
 • Integracji Sensorycznej,
 • EEG Biofeedback,
 • Vojty,
 • Bobath,
 • Knill,
 • Dobrego Startu,
 • P. Dennisona,
 • W.Sherborne,
 • Metody Dobrego Startu;

Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami:

A.A.Tomatisa – trening słuchowy lub trening audio-psycho-lingwistyczny. Jest to metoda przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji i autyzmem. Oparta jest na zależności pomiędzy słyszeniem a wytwarzaniem głosu. Głównym celem treningu jest usprawnienie funkcji słuchowej, co doprowadzi do zwiększenia koncentracji uwagi, zmniejszenia nadwrażliwości na dźwięki, lepszego rozumienia komunikatów słownych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Trening polega na słuchaniu muzyki odpowiednio przetworzonej przez urządzenie „ucho elektroniczne”, podawanej przez odpowiednie słuchawki, gdzie dźwięki docierają do słuchającego drogą powietrzną i kostną. Cały trening prowadzimy w trzech etapach rozdzielonych przerwami trwającymi około miesiąca, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.

EEG Biofeedbackjest formą neurorehabilitacji. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym  a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach. Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Terapia EEG Biofeedback stosowana jest w przypadkach: problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego), zaburzeń uwagi i koncentracji, zaburzeń zachowania, apatii, zaburzeń snu, stanów lękowych, depresji, przewlekłych bólów głowy, uzależnień, zaburzeń odżywiania, rehabilitacji po udarach, urazach, ADHD, autyzmu, agresji, zaburzeń pamięci, mowy, oraz wiele innych.

W.Sherborne – to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym.
Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

P.Dennisona – jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka oraz procesów  uczenia się. Jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. Składa się z prostych, sprawiających przyjemność ćwiczeń ruchowych, które zwiększają u dzieci umiejętność uczenia się całym mózgiem. Ćwiczenia te ułatwiają wszelkiego rodzaju uczenie się, ale są szczególnie skuteczne w odniesieniu do nauki szkolnej. Ćwiczenia ruchowe zawarte w gimnastyce mózgu, służące integracji półkul mózgowych umożliwiają dzieciom włączenie tych części mózgu, które były dla nich uprzednio niedostępne.

 

Integracji Sensorycznej – jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach. Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną całość. Bodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie i opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności. Tylko przez własne aktywne i różnorodne działania dziecko uczy się rozumieć otoczenie.

Logopedia

Zdolność porozumiewania się jest chyba najważniejszą ze wszystkich umiejętności zdobywanych w życiu. Sposób komunikowania się ma ogromny wpływ na rozwój społeczny dziecka, jego edukację, późniejsze możliwości zawodowe i stosunki społeczne. Umiejętność komunikowania się jest niesłychanie ważna we wszystkich aspektach życia dziecka, a także osoby dorosłej. Zatem, o ile jest to konieczne, niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze podjęcie terapii logopedycznej. Tylko odpowiednio wcześnie i systematycznie prowadzona zapewni maksymalnie dobre wyniki. Prowadzimy indywidualne zajęcia logopedyczne. Poprzedza je odpowiednio przeprowadzona diagnoza logopedyczna, która ma na celu wyznaczenie odpowiednich kierunków i planu terapii. Obejmuje ona: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prowadzona jest terapia dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy (dyslalia, dyzartria niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu, niedokształcenie mowy towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, niedokształcenie mowy w autyzmie, środowiskowe ograniczenie lub zniekształcenie mowy, jąkanie, niesklasyfikowane zaburzenia mowy). Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodyką ćwiczeń logopedycznych oraz z zastosowaniem zasad dydaktycznych: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, indywidualizacji, aktywnego i świadomego udziału.

W ramach terapii logopedycznej stosujemy :

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia głosowe i oddechowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • trening słuchowy,
 • “kąpiel słowną”,
 • masaż logopedyczny ,
 • masaż Castilio Morlesa,
 • czytanie globalne metodą Jagody Cieszyńskiej.
Znajdź nas na Facebook

Archiwa

Kategorie

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
« Kwi    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930