STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 istnieje od 1992 roku.

1–go września 1992 roku w budynku przy ul. Kossobudzkiego 12 otworzyły się drzwi dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

W kronice szkolnej z dnia 1.09.1992r. czytamy:

“…po latach czekania, szukania, dobijania się do różnych drzwi i serc Mamy ją. Jest duża, widna, parterowa, cudownie położona w centrum miasta, a równocześnie z dala od wielkomiejskiego zgiełku. No, może nie wszystko na razie przypomina Szkołę naszych marzeń ale będzie nią…”

 

Reforma systemu oświaty z 1999 roku – reforma struktury szkolnictwa realizowana w Polsce od 1 września 1999, doprowadziła do przekształcenia placówki na :6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Tak powstał Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 oraz Gimnazjum nr 9.

 

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

We wrześniu 2001 roku po raz pierwszy w szkole i w Płocku powstaje klasa specjalna dla uczniów z autyzmem.

 

Od 2002 roku w szkole rozpoczyna działalność grupa teatralna „Bajkoludy”. Młodych aktorów można przez kilka lat podziwiać w bajkach muzycznych.

 

Od 2011 roku grupa zmienia się w prawdziwy teatr pod nową nazwą „OdNova”. Młodzi aktorzy zaczynają grać poważniejsze spektakle teatralne i zdobywają coraz więcej nagród.

 

W 2006 roku przy Szkole Podstawowej nr 24 w Płocku powstają Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Powstałe zespoły obejmują kompleksowo swoimi działaniami profilaktycznymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i medycznymi, małe dziecko, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Mijają kolejne lata. Przybywa uczniów, w szkole zaczyna brakować miejsca. Parterowy budynek z karton gipsu pęka w szwach, nadgryziony zębem czasu zaczyna się sypać.

 

W 2015 roku powstaje obecna siedziba placówki przy ul. Słonecznej 65. Budynek jest duży, nowoczesny, dobrze wyposażony. W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

1 września 2017 roku, reforma struktury szkolnictwa, przekształciła powrotnie Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 w Szkołę Podstawową Specjalną nr 24.

 

Od 1 września 2019 roku w szkole powstaje pierwszy oddział przedszkolny – Specjalny Roczny Obowiązkowy Oddział Przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami.