STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dokumenty do pobrania

(zał.1)Podanie o przyjęcie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

(zał.2) Zgoda rodzica na wizerunek dziecka

(zał.3) Kontrakt

Proces przyjęcia dziecka na ZWWR oraz ścieżka terapii

(zał.4) Arkusz obserwacji

Podanie o rezygnację dziecka z wczesnego wspomagania rozwoju

Szkoła / Przedszkole

Wczesne

Kalendarz 2019/2020