STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjecie do szkoły / przedszkola

Statut SPS nr 24

Regulamin Stołówki

Podanie na Świetlicę

Regulamin Świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła / Przedszkole

Wczesne

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Procedury zachowania trudne

Zasady zdalnego nauczania

Kalendarz 2020/2021

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym