STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaż i dystrybucja) do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku w latach 2020-2022".

Termin składania ofert 
do 30.10.2020 r. do godz. 15:00
Składanie oferty do sekretariatu szkoły.